024 737 01 17 info@2special.nl
Select Page

Uw e-mailinstellingen bijwerken of wijzigen in Outlook voor Windows

 BRON: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/instellingen-voor-e-mailaccounts-wijzigen-of-bijwerken-in-outlook-voor-windows-560a9065-3c3a-4ec5-a24f-cdb9a8d622a2

 1. Open Outlook en selecteer Bestand.
 2. Gebruik de vervolgkeuzekeuze onder Accountgegevens om het account te selecteren dat u wilt wijzigen.
 3. Selecteer Accountinstellingen.
  U hebt meerdere typen accountinstellingen die u kunt wijzigen in Outlook.
 4. Selecteer het type gegevens dat u wilt wijzigen.
  • Met Accountinstellingen kunt u accounts toevoegen of verwijderen, serverinstellingen wijzigen en meer.
  • Met Accountnaam en Synchronisatie-instellingen kunt u de vriendelijke naam voor het account bijwerken en bepalen hoeveel dagen e-mail u wilt synchroniseren.
  • Met Serverinstellingen kunt u de aanmeldingsgegevens wijzigen, waaronder het wachtwoord, de servernaam, de poort en de verificatie-instellingen.
  • Met Profiel wijzigen kunt u overschakelen naar een nieuw profiel.
  • Met Profielen beheren kunt u profielen toevoegen of verwijderen of profielinstellingen wijzigen.
 5. De meest voorkomende instellingen die u wijzigt, zijn Serverinstellingen.
  Selecteer Serverinstellingen om uw gebruikersnaam, wachtwoord en serverinstellingen te wijzigen.
 6. Selecteer Inkomende e-mailof Uitgaande e-mail om verschillende serverinstellingen te wijzigen. Hier kunt u ook uw e-mailwachtwoord bijwerken (nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd bij uw e-mailprovider).
 7. Wanneer u klaar bent met het bijwerken van uw instellingen, selecteert u Volgende > klaar.

Uw e-mailinstellingen bijwerken of wijzigen vanuit Mail in het Configuratiescherm

U moet uw accounttype kennen, de namen van de server voor inkomende en uitgaande e-mail en de SSL- en poortinstellingen voor uw e-mailaccount. U kunt contact opnemen met uw e-mailprovider of, als u een populaire e-mailservice gebruikt, kunt u deze instellingen vinden in het onderwerp POP- en IMAP-e-mailinstellingen voor Outlook.

Bent u niet zeker wie uw e-mailprovider is? Bekijk uw e-mailadres. Het woord direct na het @-symbool is meestal uw e-mailprovider.

 1. Open het configuratiescherm.
  • Windows 10:Typ in het zoekvak op de taakbalk het configuratiescherm en selecteer vervolgens Configuratiescherm.
  • Windows 8.1:Typ het configuratiescherm in het zoekvak en selecteer vervolgens Configuratiescherm.
  • Windows 7:Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Zoek in het Configuratiescherm naar het pictogram E-mail en open het.
 3. Klik in het venster E-mailconfiguratie – Outlook op E-mailaccounts…
 4. Selecteer in het venster Accountinstellingen het account dat u probeert op te lossen en selecteer Wijzigen.
 5. Controleer in het venster Account wijzigen de instellingen van de server voor inkomende e-mail en uitgaande e-mail tegen de instellingen van uw e-mailprovider of het verwijzingsartikel. Als dit anders is, moet u de instellingen bijwerken.
 6. Controleer onder Aanmeldingsgegevensof u de juiste gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt die aan uw e-mailaccount zijn gekoppeld.

  Opmerking: Als uw e-mailprovider tweestapsverificatie vereist, voert u de gegenereerde wachtwoordcode in die u hebt opgegeven in plaats van uw normale wachtwoord.

 7. Klik op Meer instellingen…
 8. Selecteer in het venster Instellingen voor internet-e-mail het tabblad Geavanceerd.
 9. Vergelijk onder Serverpoortnummersde nummers van de inkomende server (IMAP) en de SMTP-nummers (Serverpoortnummers) met die van uw e-mailprovider of uit het verwijzingsartikel. Als ze niet overeenkomen, wijzigt u ze handmatig.
 10. Vergelijk bovendien de versleutelingstypen (naast Het volgende typeversleutelde verbinding gebruiken) ook voor servers voor inkomende en uitgaande e-mail en wijzig deze handmatig als ze niet overeenkomen.
 11. Klik op OKen klik vervolgens op Accountinstellingen testen in het venster Account wijzigen.
 12. Controleer in het venster Accountinstellingen testen of u groene vinkjes of rode markeringen hebt:
  • Rode markeringen geven aan dat sommige of alle instellingen onjuist zijn. Controleer uw instellingen en test opnieuw. Als de test mislukt, neem dan contact op met uw e-mailprovider om de gegevens te verifiëren.
  • Groene vinkjes geven een geslaagde test aan. Klik opSluiten en klik vervolgens op Volgende en Voltooien in het venster Account wijzigen. Uw e-mail moet correct zijn geconfigureerd.