KROKODILLENSPEL

DOELSTELLING

Scoren verbeteren

AFMETINGEN

 • Lengte: 30 meter
 • Breedte: 20 meter

SPELREGELS

 • De spelers proberen, dribbelend met een bal, vanuit hun pion naar het middelste vak (de vijver) te dribbelen en terug
 • De speler(s) in het vak (krokodil) probeert de bal uit het vak (vijver) te houden door deze af te pakken of weg te tikken
 • Als de bal aangeraakt is, ga je eerst terug naar de pion waar je begonnen bent
 • Als de speler het lukt om terug te keren in het vak, zonder dat de bal door de krokodil aangeraakt is, mag hij een hoedje op zijn pion leggen
 • De speler die als eerste vijf hoedjes op de pion heeft, is de winnaar

Makkelijker of moeilijker maken

AANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN

 • Het vak (de vijver) breder en/of langer maken

AANVALLEN MOEILIJKER MAKEN

 • Het vak (de vijver) smaller en/of korter maken

Bedoeling van de oefening

Door middel van dribbelen in kansrijke positie komen

VOETBALHANDELING – DRIBBELEN

Met de bal een afstand overbruggen

AANDACHTSPUNTEN

 • Raak de bal zo vaak dat je hem in looptempo in de goede richting mee kan nemen
 • Laat de bal niet wegspringen
 • Buig je bovenlichaam iets over de bal hee